Odbornost

Odbornost a pojištění

Pojištění

Jsme pojištěni proti případným škodám do výše 5 000 000,-Kč.Č

Certifikace a osvědčení

Český certifikovaný arborista – Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Komplexní péče o dřeviny – Česká zahradnická akademie Mělník
Komplexní péče o dřeviny (aktualizace) – Česká zahradnická akademie Mělník
Řez stromů – Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Stromolezecký kurz – Rock Empire
Práce ve výškách – Gerbet
Práce s ruční motorovou pilou (včetně těžby) a křovinořezem – BPKO
Úplný kurz permakulturního designu – Akademie Permakultury
II. stupeň pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin – ÚKZÚZ
Škola přírodního stavitelství – Ekovesnice o. s. (Petr Skořepa)
Návrh a realizace automatických závlahových systémů Hunter – Irimon

Komplexní péče o dřeviny (aktualizace) – Česká zahradnická akademie Mělník
Řez stromů – Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Stromolezecký kurz – Rock Empire
Práce ve výškách – Gerbet
Práce s ruční motorovou pilou (včetně těžby) a křovinořezem – BPKO
Úplný kurz permakulturního designu – Akademie Permakultury
II. stupeň pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin – ÚKZÚZ
Škola přírodního stavitelství – Ekovesnice o. s. (Petr Skořepa)
Návrh a realizace automatických závlahových systémů Hunter – Irimon

Semináře a konference

Dřevokazné houby – ISA Sekce péče o dřeviny
Dřevokazné houby a provozní bezpečnost – Česká zahradnická akademie Mělník

5.- 8. Ročník arboristické konference – Česká zahradnická akademie Mělník
Ovocné stromy v extravilánu a intravilánu – Arboeko
Design jedlého lesa – Jaroslav Svoboda
Půda a voda jako naši učitelé – Potulná universita PILGRIM

Přírodní zahrada, šetrná cesta k zahradnímu štěstí (Werner Gamerith) – Přírodní zahrada z. s.
Údržba trvalkových záhonů – Český spolek perenářů a VÚKOZ
Údržba trvalek ve městě – Český spolek perenářů a VÚKOZ
Údržba přírodě blízkých výsadeb – Český spolek perenářů a VÚKOZ
Údržba trvalkových výsadeb se zvýšenou autoregulací a extenzivní údržbou – Český spolek
perenářů
Trvalky – Česká zahradnická akademie Mělník
Stínomilné trvalky – Česká zahradnická akademie Mělník
Štěrkové záhony – Česká zahradnická akademie Mělník
Vodní a vlhkomilné rostliny – Česká zahradnická akademie Mělník
Koupací jezírka a biobazény – Česká zahradnická akademie Mělník