Péče o stromy

Péče o stromy

Máme dlouholeté zkušenosti s péčí o stromy, od výsadby přes výchovné řezy mladých stromů až po péči o stromy senescentní včetně stromů památných. Jsme držiteli certifikátu Český cerifikovaný arborista prokazující odbornou způsobilost pro ošetřování stromů. Máme veškerá potřebná osvědčení pro ošetřování stromů stromolezeckou technikou (práce ve výškách, práce s motorovou pilou, revize vybavení). Jsme pojištěni pro případ způsobení škody do výše 5 000 000,-. Kromě ošetřování stromů provádíme také hodnocení jejich stavu a provozní bezpečnosti, inventarizace, dendrologické průzkumy a plány dlouhodobé péče. Ke každému stromu přistupujeme s respektem a nezasahujeme do něj více, než je nutné pro naplnění účelu pěstebního zásahu.