Přírodní zahrady

Přírodní zahrady

Zakládáme i zahrady okrasné, ale naší velkou láskou jsou zahrady přírodní. V čem se liší přírodní zahrady od běžných tzv. okrasných zahrad?
Přírodní zahrady se vyznačují větší biodiverzitou, ohleduplným přístupem k rozmanitým životním formám, šetrností k životnímu prostředí, pestrostí jedlých plodin, podporou genofondu starých odrůd a vyšším stupněm autoregulace.
Přírodní zahrada je oázou pro rostliny, živočichy i člověka, kde respektujeme přírodní zákonitosti a využíváme je. Ve výsadbách bývají dostatečně zastoupeny naše původní rostliny, které poskytují útočiště a potravu mnohem většímu počtu organismů než rostliny cizokrajné. Dřín, tis, klokoč, dřišťál a další krásné původní dřeviny z volné krajiny téměř vymizely.
Přírodní zahrady jsou úžasným prostorem pro děti. Pestrost plodin, vůně, barvy květin, zpěv ptáků a mnoho dalších projevů života jim pomáhá rozvíjet smyslové vnímání a odhalovat rozmanité přírodní procesy. Pobývání v těchto zahradách v dětech přirozeně rozvíjí vřelý vztah k přírodě, mnohé dovednosti a schopnost soustředění a učení.
Poskytujeme komplexní služby v oblasti přírodních zahrad.