Služby

Nabízíme tyto služby:


Arboristika

 • Výsadba stromů na trvalé stanoviště včetně následné péče
 • Výchovné řezy mladých stromů
 • Zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy vzrostlých stromů
 • Tvarovací řezy stromů
 • Přírodě blízké ošetření starých stromů
 • Péče o památné stromy
 • Kácení stromů včetně rizikového
 • Statické zajištění korun stromů bezpečnostními vazbami
 • Hodnocení stavu stromů (inventarizace, dendrologický průzkum)
 • Plány dlouhodobé péče o stromy
 • Štěpkování dřevní hmoty
 • Frézování pařezů

Projektování, realizace a údržba zeleně

 • Projektování, realizace a údržba přírodních a okrasných zahrad
 • Projektování a realizace školních zahrad zaměřených na ekologické a environmentální vzdělávání
 • Projektování, realizace a údržba zeleně firemních areálů
 • Projektování, realizace a údržba veřejné zeleně
 • Revitalizace alejí a parků
 • Péče o extenzivní ovocné sady
 • Projektování a realizace permakulturních systémů